7.OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU VE ÇALIŞMA PROGRAMI TASLAĞI