UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI

Pa, 07/17/2022 - 18:20 tarihinde egitimisankara tarafından gönderildi

,Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
Sınavlarda adaylara çoktan seçmeli 100 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları EK-2’de belirtilmiştir. Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
Eğitim Videoları öba üzerinden sadece 18 temmuz -5 eylül tarihleri arasında erişime açık tutulacak 6 Eylülden itibaren erişime kapatılacak olup 5 eylüle kadar tüm 180 saatlik eğitim videolarını eksiksiz izlemeniz gerekiyor
Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenecektir. Söz konusu seminer belgesi, uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunmayanlar ile yapılan yazılı sınavda başarılı olamayanlar için düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için yapılacak başvurularda geçerli olacaktır.

NOT: Eğitim videolarını18 temmuz-5 eylül arası istediğiniz saatte izleyebilirsiniz. İster günde 1 saat, ister 5 saat, ister hepsini birden. Tek şart verilen tarih aralığında hepsini izlemiş olmak.