This is your default message which you can use to announce a sale or discount.

Yönetim Kurulu

Bayram KUTLU                   Şube Başkanı        (0554 438 90 65)
Kazım AYGÜN                    Şube Sekreteri
Nuriye Gülben DEMİRCİ    Şube Mali Sekreteri
Nuray HANÇERLİ              Şube Örgütlenme Sekreteri
Özgür KAYA                        Şube Özlük Hukuk ve TİS Sekreteri
Gülsen Koçoğlu AYDINLI  Şube Eğitim Sekreteri
Murat DEMİR                      Şube Bas. Yay. ve Uluslararası İl. Sekreteri