This is your default message which you can use to announce a sale or discount.

Maaş Zammı Protesto

Konfederasyonumuz Birleşik Kamu-İş ve bağlı sendikalarımızla; 2021 yılı sefalet zamlarına tepki göstererek kamu emekçilerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları konusundaki koşulların giderilmesi için eylemsellik kararını açıkladık. Konfederasyonumuz ve bağlı sendikalarımız Ankara’da 15 Ocak Cuma Saat 12.30’da Ulus Atatürk Anıtı’nda, örgütlü olduğumuz tüm illerde ise Saat 12.00-13.00 arasında meydanlardayız.