Eğitim-İş Ankara 1 Nolu Şube
 
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.

EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.

15 Ekim 2020 16:18 | 218 kez okundu

EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE YENİ YÖNETİM..
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE YENİ YÖNETİM..
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE YENİ YÖNETİM..
E??T?M ?? ANKARA 1 NO.LU ?UBE'DE BAYRAK YARI?I... Bayram KUTLU Bayra??,Turgay KAÇAN'dan devrald?.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE BAYRAK YARIŞI... Bayram KUTLU Bayrağı,Turgay KAÇAN'dan devraldı.
EĞİTİM İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE'DE YENİ YÖNETİM...
10 Ekim 2020 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul sonrası, Eğitim İş Tüzüğünde ki "2. Dönemden sonra aynı görevde aday olunamaz" kuralı gereği Şube Başkanı Turgay KAÇAN Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmadı. Ancak Denetim Kurulu Başkanı oldu.
Şube Sekreteri Hızır İNAN da üye olduğu şube Ankara 2 No.lu şube olması nedeniyle hiç bir organa aday olamadı.
Genel Kurul sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında devir-teslim yapıldı.
Organlardaki Görev Dağılımı da aşağıdaki şekilde oldu:
Şube Başkanı: Bayram KUTLU
Şube Sekreteri: Kazım AYGÜN
Şube Mali Sekreteri: Nuriye Gülben DEMİRCİ
Şube Örgütlenme Sekreteri: Nuray HANÇERLİ
Şube Özlük Hukuk Sekreteri: Özgür KAYA
Şube Eğitim Sekreteri: Gülsen KOÇOĞLU AYDINLI
Şube Basın Yayın Sekreteri: Murat DEMİR
Denetim Kurulu Başkanı: Turgay KAÇAN, Kurul Üyeleri Ömer DEMİR, Buket ÇETİN BAYRAM
Disiplin Kurulu: Ahmet Ata ALKUSAL, Esra GÖKER, Ferhat CEYLAN
Üst Kurul Delegeleri:
Turgay KAÇAN
Özgür KAYA
Ahmet Ata ALKUSAL
Kazım AYGÜN
Bayram KUTLU
Ömer DEMİR
den oluştu.
EĞİTİM-İŞ ANKARA 1 NO.LU ŞUBE
6. OLAĞAN GENEL KURUL
TUTANAĞI
( 10 Ekim 2020 )
Eğitim-iş Ankara 1 No.lu Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu önceden ilan edilen gündem doğrultusunda 10 Ekim 2020 tarihi Cumartesi günü saat 12.15 de, Batıkent, Botanik Metro çıkışı, Bener Çarşısı, Botanik düğün salonunda başladı.
Şube Sekreteri Hızır İNAN: “Toplantı yeter sayısı vardır.” “Sayın Genel Başkanım Orhan YILDIRIM, MYK üyelerimiz, Şube yöneticilerimiz, delegelerimiz ve misafirler. Hoş geldiniz. Genel kurulumuz hayırlı olsun” dedi ve katılımcıları selamladı.
Gündem gereği, “Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz” anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okumaya davet etti. Tüm katılımcılar hep birlikte saygı duruşunda bulunarak coşkulu bir şekilde İstiklal Marşını okudular.
Gündemin 3. Maddesine “Divanın Oluşturulması” na geçildi.
Hızır İNAN, “Teklif ya da önerge var mı?” sordu.
Turgay Kaçan, Özgür Kaya, Ahmet Ata Alkusal ve Bayram Kutlu tarafından imzalanarak Genel Kurul a sunulan “6. Olağan Genel Kurulumuz için aşağıda ismi yazılan kişileri Divan kuruluna öneriyoruz.
Divan Kurulu Başkanlığına: Muradiye BAL, Üyeliklere: Mustafa PALA, Hızır İNAN” şeklindeki önergeyi.
Hızır İNAN okudu. “-Başka bir önerge var mı?” diye sordu.
Başka bir önerge verilmediği görüldü. Sunulan bu önerge el kaldırmak suretiyle yapılan açık oylamada oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 4. Maddesine geçildi: Divan Başkanı Muradiye BAL Genel Kurul’a güvenleri için teşekkür etti ve Gündemi Okudu:
“Gündem: 1. Yoklama, Açılış 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 3. Divan Oluşturulması
4. Divanın Gündemi Okuması ve Oylaması 5. (Açılış konuşması) Şube Başkanı ve Konuşmak İsteyen konukların Konuşması 6.Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporlarının Okunması, Görüşülmesi ve Oylanması 7. Disiplin Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi 8.Çalışma Programı ve Bütçenin Görüşülerek Karar Bağlanması 9. Sandık Kurulunun Oluşturulması ve Yeni Seçilecek Organlara adayların Belirlenmesi ve Adayların Konuşması 10.Seçimler ( Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurulları ile Üst Kurul Delegeleri ) 11. Dilek, Temenniler ve Kapanış.”
Oylamaya sundu.
El kaldırmak süretiyle yapılan açık oylamada. Gündem oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 5. Maddesine geçildi:
Şube Başkanı Turgay KAÇAN; Günün ve gündemin anlamına binaen bir konuşma yaptı.
Atatürk ve Cumhuriyet değerlerimize bağlılığa işaret etti, örgütlenmenin önemini vurguladı. Tüzük gereği 3. Kez aynı göreve aday olamamakla ilgi açıklayıcı bilgi verdi.
Bu güne kadar verilen destek ve güven için katılımcı delegelere teşekkür etti.
Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Orhan YILDIRIM da konuşmasında;
MYK adına tüm katılımcıları selamladı. Genel Kurula davet edilmiş olmak ve katılmaktan memnun olduğunu söyledi. Örgütlenme çalışmalarında yapılan fedakarlıklar ve zorluklarından söz etti. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine vurgu yaptı. Sürece katkı koyan herkese teşekkür etti.
Gündemin 6. Maddesine geçildi:
Yönetim Kurulu Raporu Şube Sekreteri Hızır İNAN tarafından, ekrana yansıtılan bir yansı ile birlikte okundu.
Divan Başkanı Muradiye BAL, “Yönetim Kurulu Raporu hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı?” diye sordu. Her hangi bir görüş beyan eden olmadı.
El kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamada Yönetim Kurulu Raporu Oy Birliği ile kabul edildi.
Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Başkanı Bayram KUTLU tarafından okundu.
Divan Başkanı Muradiye BAL, “Denetim Kurulu Raporu hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı?” diye sordu. Her hangi bir görüş beyan eden olmadı.
El kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamada Denetim Kurulu Raporu Oy Birliği ile kabul edildi.
Gündemin 7. Maddesine geçildi:
Disiplin Kurulu Raporu, Disiplin Kurulu Üyesi Nuriye Gülben DEMİRCİ tarafından okundu.
Divan Başkanı Muradiye BAL, “Disiplin Kurulu Raporu hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı?” diye sordu. Her hangi bir görüş beyan eden olmadı.
El kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamada Disiplin Kurulu Raporu Oy Birliği ile kabul edildi.
Gündemin 8. Maddesine geçildi:
Çalışma Programı ve Taslak Bütçe Şube Sekreteri Hızır İNAN tarafından, ekrana yansıtılan bir yansı ile birlikte okundu.
Divan Başkanı Muradiye BAL, “Çalışma Programı ve Taslak Bütçe hakkında görüş beyan etmek isteyen var mı?” diye sordu. Her hangi bir görüş beyan eden olmadı.
El kaldırmak sureti ile yapılan açık oylamada Çalışma Programı ve Taslak Bütçe Oy Birliği ile kabul edildi.
Gündemin 9. Maddesine geçildi: “Sandık Kurullarının Oluşturulması, Yeni Seçilecek Kurullara Adayların Belirlenmesi, Adayların Konuşması”
Sandık Kurulu: Songül TELLİ, Mehmet Atakan YEKBAŞ, Olcay KETE, Berk HARPUTLUOĞLU ndan oluştu.
Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Adayların belirlenmesi için ara verildi.
Ara sonrasında bir liste oluştu.
Yönetim Kurulu Adayları: Özgür KAYA, Kazım AYGÜN, Nuray HANÇERLİ, Nuriye Gülben DEMİRCİ, Gülsen KOÇOĞLU AYDINLI, Bayram KUTLU, Murat DEMİR
Denetleme Kurulu Adayları: Turgay KAÇAN, Ömer DEMİR, Buket BAYRAM ÇETİN
Disiplin Kurulu Adayları: Esra GÖKER, Ahmet Ata ALKUSAL, Ferhat CEYLAN
Üst Kurul Delege Adayları: Turgay KAÇAN, Özgür KAYA, Ahmet Ata ALKUSAL, Kazım AYGÜN, Bayram KUTLU, Ömer DEMİR’den oluşan liste Hızır İNAN tarafından okundu. Adaylar ayağa kalkarak kendilerini tanıttılar ve katılımcıları selamladılar.
Gündemin 10. Maddesine geçildi:
Çankaya İlçe Seçim Kurulu Sandık Görevlilerinin refakatinde Songül TELLİ, Mehmet Atakan YEKBAŞ, Olcay KETE, Berk HARPUTLUOĞLU ndan oluşan sandık kurullarının gözetiminde kapalı zarf içinde yapılan oylama sonucunda. Saat 17.00 a kadar oy verildi.
17.00 den sonra sandıklar açılarak sayım yapıldı.
Sayım sonucunda 85 delegenin oy kullandığı görüldü.
Yapılan açık sayımda:
Yönetim Kurulu Adayları: Özgür KAYA (81), Kazım AYGÜN (80), Nuriye Gülben DEMİRCİ(80), Nuray HANÇERLİ(78), Gülsen KOÇOĞLU AYDINLI (78), Bayram KUTLU(78), Murat DEMİR(78)
Denetleme Kurulu Adayları: Turgay KAÇAN(84), Ömer DEMİR(79), Buket BAYRAM ÇETİN(79)
Disiplin Kurulu Adayları: Esra GÖKER(80), Ahmet Ata ALKUSAL(79), Ferhat CEYLAN(76)
Üst Kurul Delege Adayları: Turgay KAÇAN(85), Özgür KAYA(82), Ahmet Ata ALKUSAL(81), Kazım AYGÜN(80), Bayram KUTLU(79), Ömer DEMİR(79)
Oy aldılar.
Seçim sonucu: Divan Başkanı Nuaradiye BAL tarafından katılımcılara okundu.
Birleştirilmiş tutanak kamuya açık bir şekilde seçim salonuna asıldı.
Gündemin 11. Maddesine geçildi: “Dilek, Temenniler ve Kapanış.”
Divan Başkanı Muradiye BAL “-Söz almak isteyen var mı?” diye sordu.
Hiç kimse söz istemeyince. Katılımcılara teşekkür ederek.
“-Genel Kurul sona ermiştir.” diyerek, Saat 17.30 da Genel Kurulu kapattı.
Muradiye BAL-Divan Başkanı
Mustafa PALA - Divan Katibi
Hızır İNAN - Üye

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad