Eğitim-İş Ankara 1 Nolu Şube
 
 Üyemiz Prof. Dr. Ahmet Saltık’a ölüm tehdidi!

Üyemiz Prof. Dr. Ahmet Saltık’a ölüm tehdidi!

10 Nisan 2020 12:08 | 1297 kez okundu

Ölümle Tehdit Edilen, Halk Sağlığı Bilim Uzmanı, Prof. Dr. Ahmet Saltık
S U S T U R U L A M A Z !
Yetti Artık...
Kör cehalet...
Boş teneke gibi ses çıkartmaktan, gürültü kirliliği yapmaktan vaz geç!
Y e n i l e c e k s i n i z !
Aydınlık, karanlıktan korkmaz!
Kaçmaz!
Her karanlık, aydınlığa gebedir.
Ben yanmasam. Sen yanmasan,
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa...
Diyen sayısız fedailerin,
Kubilay, Muammer Aksoy, Uğur Mumcu'ların fikri takipçileriyiz. Yolumuzdan dönmeyiz.
Dünya aydın, bilim insanları sayesinde gelişmektedir.
Sizi bilmem ama, bizim 'İstiklal Marşı'mız "korkma!" diye başlar. Biz de sizden korkmuyoruz!
Siz dogmayı, nakilciliği, fikri sabitliği, yobazlığı, cehaleti, karanlığı tercih ettiniz.
Oysa; Atatürk bize "En hakiki mürşit ilimdir."i öğütler.
Sizin karanlık zihniniz, köhneleşmiş zihniyetiniz, hasetiniz, fesatınız, insanlık dışı fıtratınız...
Bizim hümanist ideallerimize engel olamaz! Olamayacak!
Çağdaş medeniyeti aşma ülküsünü yok edemez! Edemeyecek!
Ulussever, yurtsever kişiliği, nezaketi, kültür birikimi ile her türlü takdir ve saygıyı fazlasıyla hak eden, bilim, kültür insanı ve yüksek insanlık idealinin mümtaz siması, Prof.Dr. Ahmet Saltık söyledikleri kadar, söyleyemediklerinin de verdiği sorumlulukla, deontolojik kaygı, mesleki etikle feveran ediyor.
Akla ve bilime çağırıyor...
Bilim ve medeniyet düşmanı, ne idüğü belirsiz, aklı evvel, zavallı, kişiliksiz, karaktersiz, yalaka, yandaş, embesiller Ahmet Saltık Hocamızı tehdite yeltendiler.
Siz Hocamızı yalnız mı? Sandınız.
Hocamız, Türkiye'deki on milyonlarca aydınlık yüzün temsilcisidir.
Atatürkçü, Cumhuriyetçilerin, 70 bin kişilik Birleşik Kamu-iş Konfederasyonuna bağlı, Atatürkçü, aydınlanmacı, kamucu, halkçı, demokratik, bililimsel, ulusal, çağdaş, parasız eğitim savunucusu, gericiliğe, bölücülüğe ve ırkçılığa karşı mücadele eden Eğitim-iş Sendikasının Ankara 1 No'lu şubesinin saygıdeğer bir üyesi ve bizlerin ağabeyidir.
Ahmet Saltık Hocamız susturulamaz!
Kılına zarar verilemez!
Ahmet Saltık yalnız değildir!
Hepimiz Ahmet Saltık'ız!
Tüm yetkili ve sorumluları, Cumhuriyet savcılarını, emniyet güçlerini bu sürecin takipçisi olmaya, tehdit edenleri adalet önünde hesap verdirtmeye, Anayasal can güvenliğinin temini için asli görevlerini yapmaya davet ediyoruz.
Bizler de durumdan vazife çıkartarak her türlü meşru zeminde Ahmet Saltık hocamızı savunacağımızı, yalnız bırakmayacağımızın bilinmesini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Eğitim-İş Ankara 1 No'lu Şube Yönetim Kurulu


AHMET SALTIK KİMDİR?

1953’te Elazığ’da doğdu. İlk ve ortaokulu Gaziantep’te okudu, Van Lisesini 1971’de, (birincilikle) bitirdi. 1971 yılında NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı. Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi’ne girdi. 1976’da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977’de İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek tıp doktoru oldu. Keban’da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978’de Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Halk Sağlığı dalında uzmanlık eğitimine başladı ve 1981’de İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzman doktor (Halk Sağlığı Uzmanı) oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1981-88 arasında Elazığ’da muayenehane hekimliği, işyeri hekimlikleri (Çimento, kağıt fabrikaları) yaptı; Halk Sağlığı Bölge Lab. Müdürlüğünü yürüttü. Yerel Fırat Gazetesi’nde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1986’da ABD Texas School of Public Health’te eğitim aldı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı’nı kurdu. 9 Ekim 1990’da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. 4 yıl Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). 2004’ten bu yana Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor

(0) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad