Eğitim-İş Ankara 1 Nolu Şube
 
DİKKAT! MAAŞINIZI EKSİK ALIYOR OLABİLİRSİNİZ!

DİKKAT! MAAŞINIZI EKSİK ALIYOR OLABİLİRSİNİZ!

05 Nisan 2013 22:21 | 19947 kez okundu

 

 

DİKKAT! MAAŞINIZI EKSİK ALIYOR OLABİLİRSİNİZ!


Tüm memurların zam ve tazminatları 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenmektedir.

Bu kararnamenin Eğitim ve Öğretim HizmetleriSınıfında yer alan personelinde bazı meslek mensupları için temininde güçlük zammı öngörülmüştür.

Temininde güçlük zammı verilen eğitim personeli şu şekildedir:

"* 4 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında:
a) Müdür........................................... : 250 -
b) Müdür Yardımcısı............................. : 250 -
c) Öğretmen.......................................: 250 -

* 3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.

* 4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle; 
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek; 
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına, 
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine, 
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine, 
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine, 
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödeni
r."

Bu hususların 2006 yılından beri yürürlükte olmasına rağmen, temininde güçlük zammı hala bazı okullarda kimi personele ödenirken kimi personele de ödenmemektedir. Yönetici ve öğretmenler maaş bordrolarında bu durumu göremediklerinden zammın kendilerine ödenip ödenemediğini bilememektedir.  

Bu yüzden Özel Eğitim Okulları ile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında çalışan tüm yönetici ve öğretmenlerin; Anadolu Liseleri ile içinde Anadolu türü bölüm barındıran Meslek Liselerinde görev yapan yönetici ve yukarıdaki tanıma giren branş öğretmenlerinin (İngilizce, Fransızca, Almanca, Fizik, Kimya, Biyoloji) okul müdürlüğüne başvurarak sadece KBS sisteminde görülebilen temininde güçlük zammı alıp almadıklarını kontrol etmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki kapsama giren öğretmenlerin maaş bordrolarında temininde güçlük zammı yoksa kurumundan aşağıdaki dilekçe ile talep etmesi gerekmektedir.

 

Örnek dilekçe:

 

 TC KİMLİK NO               :

GÖREVİ                        :

UNVANI                        :

ADI SOYADI                  :

ANA ADI                        :

BAB ADI                        :

DOĞUM YERİ YILI          :

İLK GÖREVE BAŞ.TARİHİ:

EMEKLİ SİCİL NO           :

KADRO DERECESİ          :

ÖZÜ                            : Temininde Güçlük Zammı Ödemesi

 

……………………………………………….…………… MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                      

            Okulunuzda ………………………………. olarak görev yapmaktayım. 05.05.2006 gün ve 26159 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10344 Tarih/Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “ Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda:

"* 4 Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda (Özel Alt Sınıflar Dahil), Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında:
a) Müdür................................................................ : 250 -
b) Müdür Yardımcısı............................................. : 250 -
c) Öğretmen...........................................................: 250 -

* 3- Başöğretmen, Uzman Öğretmen ve Öğretmenlerden belleticilik görevi verilenlere ayrıca (100) puan iş güçlüğü zammı ödenir.

* 4- Esas ve usulleri ilgili Bakanca tespit edilecek değerlendirmeye göre seçilmek suretiyle; 
A) Anadolu Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri, Polis Koleji ile Askeri Liselerde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek; 
a) Müdür, Müdür Yardımcılarına, 
b) Yabancı dil dışındaki dersleri yabancı dille okutan öğretmenlere,
c) Yabancı dil öğretmenlerine, 
d) Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine, 
B) Fen Liselerinde görevlendirilmiş veya görevlendirilecek Müdür, Müdür Yardımcıları, Fen Grubuna dahil ders öğretmenlerine, 
değerlendirme sonuçlarına dayanılarak, Bakan Onayı ile (500) puana kadar temininde güçlük zammı ödenir." denmektedir.

Temininde güçlük zammını hakkettiğim halde …../…../….. tarihinden bu yana yararlanamamaktayım. Mağduriyetimin giderilmesini ve yasanın yürürlüğünden itibaren bugüne kadar verilmeyen farklarımın 05.05.2006 tarih ve 26159 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2006/10344 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararı “ uyarınca arz ile talep ederim.                                              ……./……/2013

 

                                                                             İsim

Adres                                                                    İmza                                               

         

 

              

(5) Yorum

Güvenlik * Ad Soyad